กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เอกสารประกอบการประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์

เอกสารแนบประกาศ

อ่านต่อ..
ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง, ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

http://upload.i4th.in.th/th/download.php?id=590843031http://upload.i4th.in.th/th/download.php?id=590844441http://upload.i4th.in.th/th/download.php?id=590844461

อ่านต่อ..
ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
อ่านต่อ..
ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
อ่านต่อ..
จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน
อ่านต่อ..
จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน
อ่านต่อ..
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ

อ่านต่อ..


[ Login ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
56 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0-3223-1071-3 โทรสาร 0-3223-2969