กลุ่มนโยบายและแผน

การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก และศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ

กลุ่มนโยบายและแผน  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก และศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ  ณ  โรงเรียนวัดแตน  โรงเรียนวัดกรมธรรม์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  ระหว่างวันที่  16-18  กันยายน  2561  

อ่านต่อ..


[ Login ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
56 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0-3223-1071-3 โทรสาร 0-3223-2969