กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

           ตามที่ สพป.ราชบุรี เขต 2 ให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่ เพื่อดำเนินการประกาศแต่งตั้งให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนั้น  เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน กลุ่มอำนวยการได้จัดส่งคู่มือการสรรหาฯ มาเพื่อ่านต่อ..

แนะนำเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางนิตยา  พันธุ์ยิ่งยก  ตำแหน่งเดิม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานสังกัดกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ปัจจุบัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต ๒

อ่านต่อ..
เชิญชวนสวมเสื้อสีเหลือง
อ่านต่อ..
ศึกษาดูงาน

                    คณะข้าราชการจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมศึกษา เขต 1 ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ  กลุ่มอำนวยการ  สพป.ราชบุรี เขต 2 การใช้เครื่องปริ้นเตอร์ โดยมี นายเชียง  เดชธนู  และคณะให้คำแอ่านต่อ..

รับฟังการบรรยาย สพป.รบ.2นิวส์

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2559)  ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 นำโดย นายเชียง เดชธนู   ร่่วมรับฟังการบรรยายการจัดทำ สพป.รบ2 นิวส์ 

อ่านต่อ..


[ Login ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
56 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0-3223-1071-3 โทรสาร 0-3223-2969