กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่น ๑

ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งของประเทศ ซึ่งบ่อนทำลายทรัพยากร และความมั่นคงของประเทศชาติ และสังคมเป็ยอย่างมาก   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  จึงไดอ่านต่อ..

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เจ้าหน้าที่ลูกเสือ)
    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต   2 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เจ้าหน้าที่ลูกเสือ)
ปฏิบัติงานงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

....อ่านต่อ..[ Login ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
56 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0-3223-1071-3 โทรสาร 0-3223-2969